Bemutatkozás

Rólunk

Dénes-Helyes Veronika

tanácsadó szakpszichológus

Pszichológusi diplomámat 2014-ben szereztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon). Tanácsadó szakpszichológusi képzésemet pedig szintén az ELTE-n végeztem, család és párkapcsolati tanácsadás specializáción.

5 évig óvodapszichológusként dolgoztam Budapesten. Munkám során feladataim közé tartozik a szülőkkel, valamint az óvodapedagógusokkal való konzultáció, a nevelési tanácsadás, a pszichoedukáció, a krízistanácsadás, valamint egyéni- és csoportfoglalkozások tartása a gyermekek számára. Emellett csoportos kereteken belül foglalkoztam sajátos nevelési igényű serdülő fiatalokkal pályaorientáció, konfliktuskezelés és szociális készségfejlesztés témakörében, valamint tapasztalatot szereztem autizmus spektrumzavarral élő gyermekekkel is.

Munkámban való szemléletemet meghatározza, hogy nem deficitközpontúan igyekszem kezelni az egyes eseteket, hanem inkább az erősségekre építve, segíteni azokat a területeket, ahol az egyénnek nehézségei vannak. Fontosnak tartom továbbá, hogy az egyént, és nehézségét az őt körülvevő rendszerbe ágyazottan igyekszem megérteni, s olyan megoldási lehetőségeket kidolgozni a segítséget kérő személlyel, ami ebben a rendszerben megfelelően alkalmazható, és segíti az egyént fejlődésében.

Klienseimet a 11. és a 18. kerületben várom sok szeretettel.


Liber Renáta

tanácsadó szakpszichológus

Pszichológusi diplomámat 2012-ben szereztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon), majd tanácsadó szakpszichológusi diplomámat ugyanitt, 2016-ban (krízistanácsadó szakirányon). A szakpszichológusi oklevelem lehetőséget ad arra, hogy gyermekekkel, serdülőkkel és felnőttekkel hatékony pszichológiai tanácsadó tevékenységet végezhessek. Eddigi szakmai életutam során igyekeztem a pszichológiai tanácsadás több területével is megismerkedni. Pszichológusként dolgoztam középiskolában, ahol leginkább sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő fiatalokkal, szüleikkel és pedagógusaikkal dolgozhattam együtt. E mellett egy nevelési tanácsadó (pedagógiai szakszolgálat) munkatársa voltam, itt elsősorban gyerekekkel és családokkal dolgoztam együtt a fejlődésükért, valamint szakértői bizottsági tevékenységet végeztem. Jelenleg óvodapszichológusként dolgozom Budapest egy kerületében, így már az összes korcsoporttal kapcsolatban rendelkezem szakmai tapasztalattal.

Szemléletem és tanulmányaim alapján az egyéni életutat mindig összefüggéseiben, az egyén személyes rendszerében igyekszem látni, a kapcsolati (pár, család, általános kapcsolati) problémák esetében pedig a rendszer összefüggései között törekszem az egyén helyzetének megértésére.

Klienseim számára igyekszem segítséget nyújtani, hogy helyzeteik, problémáik, lehetőségeik és erőforrásaik a probléma megoldásának fényében váljanak láthatóvá, érthetővé a számukra, és belső munkájuk eredményeként képessé váljanak a változás érdekében tett cselekvésre, a változás elérésére. Munkámban az egyenlőségre és az együttműködésre törekszem. Vallom, hogy a kliens ismeri legjobban a problémáját, én pedig csak végigkísérem őt a változás folyamatán az elérni kívánt célig.

Klienseimet a 9. és a 14. kerületben várom sok szeretettel.